Profesionalna Energijska Celovita Asistenca

»Odeti se v svetlobo je vir notranje moči.«

Zeliščni čaji P.E.C.A.®

Čaji P.E.C.A. so nosilci petih elementov, oplemenitenih z energijsko vibracijo in informacijo simbola P.E.C.A. Skozi popito tekočino in izbrana zelišča vsak čaj P.E.C.A. podpira določen element in na podlagi ravnotežja, ki je zapisano v simbolu P.E.C.A., ustvarja ustrezno ravnotežje tudi znotraj človeka.

Zelišča imajo poleg učinkovin tudi specifične energijske vibracije, zaznane na energijskem nivoju. Zato so lahko odličen podpornik celovitemu energijskemu sistemu človeka in ga ponovno popravljajo v skladno delujočo celoto.

Vse zeliščne mešanice so dodatno energizirane s simbolom P.E.C.A., ki prečisti zelišča morebitnih negativnih zapisov prostora, kjer so uspevale, in vibracij osebe, ki jih je pripravljala. Napolni in energizira zelišča s čisto izvorno energijo ter uravnoteži kozmične in zemeljske silnice v njih. Simbol P.E.C.A. tudi zaščiti zelišča v vrečki pred zunanjimi negativnimi energijskimi vplivi okolja, prostora in ljudi. 

Zeliščni čaji P.E.C.A.

Podrobnejši opis v trgovini

Zeliščni čaj ZA DOBER DAN P.E.C.A.

Elektromagnetno polje vseh petih elementov skupaj vpliva na univerzalni zapis informacij naloge posameznika na tej zemlji. Dvigne vibracijo iznad petih čutil in pomaga človeku razviti jasno vizijo, intuicijo, koncentracijo in sposobnost za izražanje idej v vsakdanjem življenju.

Zeliščni čaj ZA DOBER DAN, zaužit v dopoldanskih urah, vnaša ravnotežje in dodatno energijo za ustvarjalni princip in navdih človeka. Energijsko polje simbola P.E.C.A. v težjih situacijah osebo pomirja in energizira skozi popito tekočino.

Podrobnejši opis v trgovini

Zeliščni čaj IZVOR ETRA P.E.C.A.

Elektromagnetno polje etra je izvorni element zvoka in svetlobe, iz katerega izhajajo vsi preostali štirje elementi. To biopolje je povezano s človeško komunikacijo z zunanjim svetom in z ljubečim  odnosom do izgovorjenih besed. Daje nam modrost izražanja.

Zeliščni čaj IZVOR ETRA pomaga dodati informacijo modrosti v izražanju, da bi oseba na ljubeč način izrazila sebe in ne prizadela drugih. Uravnoteženo energijsko polje simbola P.E.C.A. podpira grlen energijski vrtinec, da lahko razumemo druge ljudi in z ustrezno besedo dvignemo tudi razpoloženje, voljo in moralo drugih ljudi.

Podrobnejši opis v trgovini

Zeliščni čaj SVOBODA ZRAKA P.E.C.A.

Elektromagnetno polje zraka je skozi naravo povezano s človeškim občutkom notranje svobode. Daje občutek neizmerne širjave zraka, v kateri oseba ni zajezena. Tak občutek nosi mogočen navdih sprejemanja različnosti in drugačnosti tega sveta.

Zeliščni čaj SVOBODA ZRAKA pomaga dodati informacijo svobode, da bi oseba lahko vzpostavila zdrave medsebojne odnose in sprejela stvari, ki so drugačne od nje same. Ta občutek ustvarja tudi odprtost za spremembe in krepi razsodnost v pomembnih odločitvah.

Podrobnejši opis v trgovini

Zeliščni čaj MOČ OGNJA P.E.C.A.

Elektromagnetno polje ognja je povezano s svetlobo in toploto sonca. Povezano je z mentalnim delovanjem in določenimi vzorci človeka. Bolj kot so ti topli in svetli, bolj je človek v ravnotežju z optimistično, vedro naturo v sebi.

Zeliščni čaj  MOČ OGNJA pomaga dodati informacijo svetlobe in toplote, da ohranja človeške misli v zdravi samozavesti, notranji moči, vedrini, s katero lahko navdihuje tudi druge. Z energijsko informacijo vrača voljo do življenja in krepi čisto moč mentalnega delovanja.

Podrobnejši opis v trgovini

Zeliščni čaj ČUTNOST VODE P.E.C.A.

Elektromagnetno polje vode daje zemlji mehkobo, globino in širino in je povezano s čustvenimi vidiki energijskega sistema človeka. To pomeni, da je človek v uravnoteženem čustvenem stanju dojemljiv za občutke drugih, vendar ga ta čustva ne dušijo. Zato lahko vzpostavi uravnotežen čustven odnos do svojih najbližjih.

Zeliščni čaj ČUSTNOST VODE pomaga osebi dodati ustrezno informacijsko noto mehkobe, globine in širine čustev. To pomeni, da v stiku z drugimi ljudmi ne izgubi občutka lastne identitete, je pa sočuten, pomirjen ter v odnosu z drugimi deluje uravnoteženo in postaja sam vir tolažbe in navdiha.

Podrobnejši opis v trgovini

Zeliščni čaj VITALNOST ZEMLJE P.E.C.A.

Elektromagnetno polje zemlje daje vitalnost in življenjsko moč in predstavlja ozemljenost človeka. To pomeni, da je človek v pravilno ozemljenem stanju sposoben svoja duhovna načela, ustvarjalne misli in ideje udejaniti v vsakdanjem življenju.

Zeliščni čaj VITALNOST ZEMLJE pomaga pri ozemljitvi in uravnoteža njegov korenski element zemlje, da deluje skladno. To pomeni, da oseba lahko uresničuje svoje načrte, je notranje stabilna, zanesljiva in vztrajna v svojem delovanju, istočasno pa skrbi tudi za svoje telo in je ljubeča do matere Zemlje.

Podrobnejši opis v trgovini

Z najvišjo oceno AAA poslovnega subjekta

P.E.C.A. International d.o.o. z najvišjo oceno poslovnega subjekta , Preberi več

Že drugo leto na Akademsko gospodarskem kongresu ACE-2015

P.E.C.A. International že drugo leto na Akademsko gospodarskem... Preberi več

Program P.E.C.A.

Program P.E.C.A. je zavestno oblikovan na način, da zbuja človeka v... Preberi več

Meditacije P.E.C.A.

Vodene meditacije P.E.C.A. potekajo ob četrtkih na sedežu podjetja.... Preberi več

Predstava Zgodba o Svetlobi

Ponovno bomo uprizorili predstavo Zgodba o Svetlobi Preberi več

Knjižnica

Tu so zbrane dodatne in bolj obširne informacije o delu in dejavnostih podjetja P.E.C.A. INTERNATIONAL.

Raziskave, strokovni članki, izobraževalne televizijske oddaje in druga gradiva so nastajali ob več kot 20-letnem proučevanju človeškega energijskega sistema.

To področje proučuje energijska kvantna medicina. Kot komplementarna medicina predstavlja dopolnilno vejo  k uradni medicini. Proučuje elektromagnetna polja aure in telesa in skrbi za pravilen pretok energije skozi celoten energijski sistem.