Profesionalna Energijska Celovita Asistenca

»Odeti se v svetlobo je vir notranje moči.«

Splošno o izdelkih P.E.C.A.®

Vsi izdelki P.E.C.A. so visokofrekvenčno desnosučno elektromagnetno polje, ki ima svojo natančno informacijo in zakonitosti. Bistvo vseh izdelkov P.E.C.A. je simbol P.E.C.A. in vsa njegova energetska struktura. Ta predstavlja osnovno enoto nedeljivega atoma, katerega svetloba seva skozi zvezdo in ustvarja ustrezno polje tudi v človeku, živali, rastlini ali v prostoru.

Vsi izdelki imajo to dodano vrednost. Njihova specifika so torej izdelki z dodano vrednostjo, ki pomagajo elektromagnetnemu polju in frekvenci žive ter »nežive« narave.

Izdelki P.E.C.A. so dragocen pripomoček vsakomur v tem sodobnem načinu življenja. Človek namreč še bolj kot kdaj koli prej usmerja energijo v zunanji svet (računalniki, internet, pametni telefoni) in jo na ta način ogromno tudi izgublja. Zaradi navzkrižnih informacij je tudi zbegan, dekoncentriran in notranje neizpolnjen. S tovrstno energijo ustvarja tudi težino v odnosih in končno ugotovi, da je nekje, v nečem izgubil samega sebe.

Izdelki P.E.C.A. ga vračajo nazaj v svoje bistvo. V tisto notranjo vrednoto in lepoto, kar on v resnici je. Pomagajo mu, da se notranje globlje umiri, dvignejo nivo njegove lastne energije in ga centrirajo ter skoncentrirajo v »inner-net« (notranjo mrežo) notranjih informacij.

Učinki simbola P.E.C.A.® na izdelkih

Simbol P.E.C.A. s svojim elektromagnetnim poljem celovito deluje na energijsko mrežo oziroma celostno anatomijo energijskega ustroja človeka. Deluje po vseh principih P.E.C.A. To pomeni, da ima štiri osnovne zakonitosti v svojem delovanju:

  • Prečisti energijske blokade iz sistema čaker, energijskih teles ali meridianskih poti. Enako deluje tudi v snoveh kot so hrana, pijača, itd.
  • Energijsko dvigne nivo energije v posamični strukturi sistema kot so centri, telesa in enako tudi v snoveh, ki se postavljajo na vir simbola P.E.C.A. (hrana, pijača, itd.). 
  • Centrira razpršeno energijo nazaj v vsak center posebej, v popolno ravnovesje aure in v navpično svetlobno energijsko os.
  • Aurično zapre membrano centra energijskega telesa in oboda ali zadnjega telesa aure v integrirano celoto. 

Z drugimi besedami ustvarja štiri akcije v energijskem telesu posameznika na nivoju energije. Popravlja energijsko strukturo, da bi jo organizem lahko sprejel iz univerzalnega energijskega polja. Zato energija v posamezniku postane spet:

  • Pretočna ali desnosučna
  • Energizirana ali visokofrekvenčna
  • Centrirana ali uravnotežena
  • Aurično zaprta in zaščitena

Sčasoma pod vplivom teh izdelkov človek začuti, da spet napreduje v življenju, da se polni z energijo, da je bolj umirjen, bolj uravnotežen v mislih, besedah in dejanjih in da z drugimi očmi ali z drugo zavestjo gleda na svoje lastno življenje in na okolje, v katerem živi.

Globlji smisel in namen izdelkov P.E.C.A. je ne zgolj nuditi pomoč v telesnem ali psihološkem smislu, pač pa je transformacija zavesti. V spoznanje tega, kar ljudje v resnici smo. 

Komu so izdelki P.E.C.A.® namenjeni

Kot podpora energijskemu sistemu so ti izdelki namenjeni vsakemu človeku, živali, rastlini ali prostoru, kjer se je porušilo osnovno energijsko ravnovesje. V splošnem smislu so namenjeni vsakemu, ki se počuti izčrpan, notranje izgubljen, nemočen in nestabilen v mislih, besedah in dejanjih. Enako so namenjeni človeku, ki ima telesne fizične težave bolezenskega tipa ali pa poškodbe, saj mu omogočajo lažjo in učinkovitejšo obnovo energijskega sistema.

Namenjeni so dojenčkom, otrokom, učencem in dijakom, ker jim s svojim delovanjem omogočajo pomirjenost, lažjo koncentracijo in zbranost.

Mnogi športniki si z izdelki lahko pomagajo v času treningov in celo med tekmovanji. Frekvenco svojega elektromagnetnega polja vzdržujejo na visokem in čistem pretočnem momentu in kolikor energije med treningom ali tekmo izgubljajo, toliko hitreje jo lahko nadomestijo s izdelki P.E.C.A.

Elektromagnetno polje bolnih, poškodovanih ali psihično trpečih ljudi lahko zniža frekvenco energije v zdravem človeku. Včasih lahko ljudje to opazimo v povsem nedolžnem pogovoru z nekom, pa se po razhodu počutimo popolnoma izčrpane, brez moči in energije. Zato so izdelki P.E.C.A. namenjeni tudi frizerjem, maserjem, fizioterapevtom, medicinskemu osebju, skratka vsem, ki posegajo v elektromagnetna polja drugih ljudi in ki so zaradi narave svojega dela tudi sami odprti za zunanje energije.

S stališča energije ne opredeljujemo naravo kot živo ali neživo. Vse ima svoje elektromagnetno polje ali vibracijo in vse je zasnovano iz različnih frekvenc, ki tvorijo informativno polje vsake materije. Zato so izdelki P.E.C.A. namenjeni tudi popravi energijskega sistema živali in rastlin, kot tudi izboljšanju kvalitete energije hrane in pijače, ki jo vsako živo bitje absorbira.

Z najvišjo oceno AAA poslovnega subjekta

P.E.C.A. International d.o.o. z najvišjo oceno poslovnega subjekta , Preberi več

Že drugo leto na Akademsko gospodarskem kongresu ACE-2015

P.E.C.A. International že drugo leto na Akademsko gospodarskem... Preberi več

Program P.E.C.A.

Program P.E.C.A. je zavestno oblikovan na način, da zbuja človeka v... Preberi več

Meditacije P.E.C.A.

Vodene meditacije P.E.C.A. potekajo ob četrtkih na sedežu podjetja.... Preberi več

Predstava Zgodba o Svetlobi

Ponovno bomo uprizorili predstavo Zgodba o Svetlobi Preberi več

Knjižnica

Tu so zbrane dodatne in bolj obširne informacije o delu in dejavnostih podjetja P.E.C.A. INTERNATIONAL.

Raziskave, strokovni članki, izobraževalne televizijske oddaje in druga gradiva so nastajali ob več kot 20-letnem proučevanju človeškega energijskega sistema.

To področje proučuje energijska kvantna medicina. Kot komplementarna medicina predstavlja dopolnilno vejo  k uradni medicini. Proučuje elektromagnetna polja aure in telesa in skrbi za pravilen pretok energije skozi celoten energijski sistem.