Profesionalna Energijska Celovita Asistenca

»Podjetje, ki s srcem, znanjem in modrostjo dela za ljudi.«

Metoda P.E.C.A.®

Definicija imena metode P.E.C.A.:

Profesionalna – moralno-etični pristop do človeka z različnimi težavami na merljiv način.
Energijska – energijsko znanje o ustroju energijskih polj in čist energijski potencial za pomoč posamezniku.
Celovita – celovitost strokovnih postopkov za obnovitev integritete bipolja človeka ali prostora.
Asistenca – pomoč in podpora ljudem z različnimi stiskami za razbremenjeno nadaljevanje življenjskega procesa.

Metoda P.E.C.A. oziroma Profesionalna Energijska Celovita Asistenca je samostojna in specifično merljiva energijska metoda, ki temelji na poglobljenem znanju o energijskem ustroju človeka, prostora in narave. Predstavlja celovit in nov profesionalni pristop komplementarne energijske medicine do človeka, ker nazorno pokaže energijsko stanje osebe ali prostora oziroma razliko stanja na začetku in na koncu terapevtske obravnave.

Na podlagi dolgoletnega poglobljenega raziskovanja energijskega ustroja človeka jo je več let razvijala Alenka Rupert – Aruna. Metoda P.E.C.A. je bila leta 2009 potrjena in priznana na Mednarodni univerzi za komplementarno medicino na Šrilanki*, kjer si je Alenka s tem delom pridobila naziv doktorica znanosti komplementarne medicine.

Metoda P.E.C.A. je namenjena vsakomur, ki se počuti izgubljenega, bodisi zaradi bolezni, psihične stiske ali čustvene bolečine. Namenjena je tudi tistim, ki čutijo, da jih pogosti neuspehi v življenju ovirajo, da bi živeli svoj polni potencial. Služi osebam vseh starosti in poklicnih usmeritev, posameznikom in ciljnim skupinam, skratka vsem, ki želijo v sebi ponovno vzpostaviti energijsko ravnotežje in zaživeti zdravo, kvalitetno življenje. Istočasno opredeljuje tudi energije v prostoru in jih pomaga vrniti v celovito pretočno ravnovesje. 

Metoda P.E.C.A.® ne izključuje drugih metod in je komplementarna oziroma dopolnilna uradni medicini.

*Naslov strokovno-raziskovalnega dela: »Metoda P.E.C.A.® ali Profesionalna Energijska Celovita Asistenca – Metoda komplementarne medicine za energijsko pomoč človeku s ciljem človeštvu doprinesti Mir~Energijo~Ustvarjalnost~Napredek.«

 

Metoda P.E.C.A.

Energijski pregledi po metodi P.E.C.A.®

Vse storitve oziroma energijske preglede izvajata Alenka Rupert – Aruna in Matjaž Rupert ter drugi strokovnjaki oziroma svetovalci, ki so usposobljeni za delo po metodi P.E.C.A. 

Svetovalci P.E.C.A.:

  • Se za uporabo metode P.E.C.A. usposobijo z ustreznim izobraževanjem in imajo pridobljeno licenco za delo po metodo P.E.C.A.
  • Imajo profesionalna znanja o elektromagnetnih poljih in znanje za celovit pregled biopolja človeka in prostora ter za svetovanje o najosnovnejši pomoči z energijskimi izdelki. 
  • Imajo pridobljena znanja s strani zdravnikov o osnovni anatomiji in fiziologiji človeka.
  • Se odlikujejo po tem, da redno prakticirajo meditacijo in skrbijo za svojo osebno širitev zavesti.
  • So opravili vseh sedem stopenj programa P.E.C.A.
  • V svojem življenju vzpostavljajo vrednote P.E.C.A.

Kako se izvajajo pregledi po metodi P.E.C.A.®

Pregledi po metodi P.E.C.A se opravljajo po načelih radiestezije. Radiestezija je veda, ki proučuje delovanje energijskih polj. Sega že v obdobja starih kultur (Egipt), kjer so odkrili nihala. Z njihovo pomočjo so že takrat natančno določali razdalje, npr. oddaljenost planetov od Zemlje, in jih uporabljali tudi za diagnosticiranje stanj v telesu. 

Svetovalec P.E.C.A. preglede opravlja s pomočjo radiestezijskega nihala, aktiviranega s kodo P.E.C.A. Nihalo mu pomaga natančno določiti gibanje in količino energije v merjenem polju, ravnotežje energij in integriteto polja, kot tudi ugotavljati motnje in vzrok za blokade v tem polju.

S pomočjo nihala lahko tudi ugotovimo, kaj lahko telesu, auri in prostoru pomaga sprostiti energijski zastoj ali motnjo katere koli vrste. Delovanje nihala je odvisno od elektromagnetnega polja osebe, ki meri drugo energijsko polje. Glede na elektromagnetno polje osebe, ki uporablja nihalo, lahko opredelimo, ali je ta uporaba profesionalna ali ne. To je podobno kot uporaba skalpela v rokah kirurga. 

Stopnjo energije v telesu svetovalec P.E.C.A. odčitava po Bovisovi lestvici. Lestvico je razvil francoski znanstvenik in radiestezist André Bovis, meri oziroma kaže pa stopnjo vitalne življenjske energije. Razpon lestvice je od 0 do 20.000 bovisovih enot, kjer raven energije, nižja od 6.000 bovisovih enot kaže na energijsko neravnovesje in na zahtevnejše blokade energije v telesu.

Kako poteka terapija posameznika po metodi P.E.C.A.®

Posebnost metode P.E.C.A. pri delu s posameznikom je, da strokovnjak svetovalec P.E.C.A. ni vaš neposredni energijski terapevt. S svojim bio-energijskim poljem ne posega v vašega, temveč ga spoštuje z vsemi zakonitostmi delovanja energije.

Svetovalec P.E.C.A. pripravi analizo ali pregled energijskega polja, aure ali prostora. Na osnovi tega so razvidna mesta blokirane ali nepretočne energije, vzroki in zapisi, kar svetovalec ustrezno interpretira in pojasni obravnavani osebi. 

Za človeka opredeli najbolj osnovne korake pomoči, da bi se energija sprostila na osnovi energijskih izdelkov oziroma drugih vitalnih dodatkov, ki telesu, auri ali prostoru pomagajo v boljše energijsko stanje. 

Drugi korak je poseben pristop, ki ga na meditativen način opravlja Alenka Rupert – Aruna s posebno nadčutno zaznavo polja aure. Ta način dela pomaga do izčiščene in uravnotežene pretočnosti energije v auri in telesu.

Metodo P.E.C.A. opredeljujo tri stopnje:

  1. Pregled Energije Celovite Aure, ki opredeli začetni osnovni pregled oziroma začetno stanje vsakega merjenega elektromagnetnega polja organa, posamičnega auričnega telesa ali čakre oziroma prostora. 
  2. Posredno Energijsko Celjenje Aure, ki ga natančno zaznamujejo štirje profesionalni koraki celjenja energijskega polja organa, posamičnega auričnega telesa ali čakre oziroma prostora.
  3. Pregled Energije Celjene Aure, ki po terapiji opredeli kontrolno stanje po opravljenih postopkih celjenja elektromagnetnega polja organa, auričnega polja ali čakre oziroma prostora.

Osebe, obravnavane po metodi P.E.C.A.®, dosegajo globok notranji mir in visok energijski nivo. Pridejo do spoznanj o vzrokih svojih težav, odpravijo zastarele in neuporabne vzorce ter razvijajo ustvarjalen in pozitiven odnos do sebe. Tako osebnostno napredujejo na različnih področjih v življenju. 

Metoda P.E.C.A. sloni na preverljivosti energijskih podatkov, ki pokažejo natančen vpogled v energijski ustroj osebe, ki se ji opravlja pregled. Predstavlja celostni pregled napredka posameznika na različnih ravneh. Hkrati se preverja in beleži vsaka faza postopka. Sprotno pa svoja stanja preverja tudi oseba sama glede na lastno počutje ter na osnovi naterih medicinskih ali drugih ugotovitev, ki kažejo na spremenjeno oziroma izboljšano psihofizično počutje. 

Zaradi zgoraj naštetih lastnosti je metoda P.E.C.A. posredna, specifična energijska metoda in kot taka povsem samostojna. Istočasno lahko služi kot:
Pomoč človeku v obliki dopolnilnega znanja k raznim vejam uradne medicine.
Energijska podpora ljudem, ki direktno posegajo v biopolja drugih ljudi (fizioterapevti, maserji, kozmetičarji, ... ).
Center znanja za praktično delo drugih komplementarno-alternativnih metod (npr. reiki, bioenergija).
Aplikacija dopolnilne kreativne pomoči oblikam ajurvedske in kitajske medicine.

*Blagovna znamka P.E.C.A.® je zaščitena na Uradu za intelektualno lastnino v Republiki Sloveniji. 

Program P.E.C.A.

Program P.E.C.A. je zavestno oblikovan na način, da zbuja človeka v... Preberi več

Meditacije P.E.C.A.

Vodene meditacije P.E.C.A. potekajo ob četrtkih na sedežu podjetja.... Preberi več

Predstava Zgodba o Svetlobi

Ponovno bomo uprizorili predstavo Zgodba o Svetlobi Preberi več

Z najvišjo oceno AAA poslovnega subjekta

P.E.C.A. International d.o.o. z najvišjo oceno poslovnega subjekta , Preberi več

Že drugo leto na Akademsko gospodarskem kongresu ACE-2015

P.E.C.A. International že drugo leto na Akademsko gospodarskem... Preberi več

Knjižnica

Tu so zbrane dodatne in bolj obširne informacije o delu in dejavnostih podjetja P.E.C.A. INTERNATIONAL.

Raziskave, strokovni članki, izobraževalne televizijske oddaje in druga gradiva so nastajali ob več kot 20-letnem proučevanju človeškega energijskega sistema.

To področje proučuje energijska kvantna medicina. Kot komplementarna medicina predstavlja dopolnilno vejo  k uradni medicini. Proučuje elektromagnetna polja aure in telesa in skrbi za pravilen pretok energije skozi celoten energijski sistem.