Profesionalna Energijska Celovita Asistenca

»Biti Človek pomeni biti božanski v naročju božanske zavesti.«

Meditacija P.E.C.A.®

Beseda meditacija izhaja iz besede media, kar  grško pomeni 'sredina', 'središče', oziroma iz besede medicus, kar latinsko pomeni 'zdraviti'. V sredini besede meditacija pa črka T pomeni transformacijo. Meditirati torej pomeni iti v svoje središče ali sredino in transformirati oziroma preobraziti nižje človeške lastnosti v čisto svetlobno božansko zavest.

Beseda meditacija predstavlja nekakšen aktivno-pasiven princip vstopa vase, v najglobjo bit človeka, kjer so njegove večno nespremenljive lastnosti, ki pa jih lahko živi le, če jih aktivira v sebi.

Prakticiranje meditacije redno in vsakodnevno pomeni izjemen napredek človeka v kvalitetnejšo obliko življenja, pa naj si bo to v psihičnem ali fizičnem počutju.

Meditacija človeka napolni s svežo vitalno energijo in ga uravnoteži v delovanju. Tak človek deluje v življenju sinhrono v mislih, besedah in dejanjih in je v popolni integriteti sam s seboj. To mu tudi daje globok občutek varnosti bivanja v tem svetu, ne glede na okoliščine,  v katerih se znajde. Istočasno je človek globoko pomirjen in spravljen s seboj, kot tudi s tokom dogodkov, ki mu prihajajo nasproti.

Preveri termine

Meditacija

Vodena meditacija P.E.C.A. ali meditacija Miru, Energije, Koncentracije in Zavesti

Peace, Energy, Concentration, Awareness

Vodena meditacija P.E.C.A. je naravna in varna metoda, ki človeka vodi v notranji mir, omogoča povečano osebno energijo, skoncentriran um in okrepljeno zavedanje samega sebe.

Nemir v človeku zaradi vsakodnevnih tegob in skrbi, energijska izpraznjenost ali izžetost, raztresen in nezbran um ter nizka stopnja zavedanja sebe so osnovni razlogi mnogih tegob sodobnega človeka. Vse to nas vodi v bolezen, do težkih medčloveških odosov in neuspehov pri delu, študiju ali na finančno-materialnih področjih.

Meditacija P.E.C.A. človeku omogoči, da s poglabljanjem vase pridobiva vse globji in globji notranji mir. Na telesnem nivoju se mu to odraža na bolj umirjenih in uravnoteženih elektromagnetnih valovih v možganih, kar mu preko kronskega dela glave omogoča pretok sveže, čiste energije v sistem. Zato intenzivneje in bolj celovito doživlja tudi stik z naravo in tako energijsko hrani tudi svoje vitalno in fizično telo.

V psihi to vpliva na mirnost in večjo zbranost v odgovorih na življenjske situacije v mislih, besedah in dejanjih. Vse to pa se odraža v boljšem zdravju, vitalnosti ter sijočem in zadovoljnem izrazu posameznika. 

Bistvo vodene meditacije P.E.C.A.

Vodena meditacija P.E.C.A. skrbi za celoten energijski sistem človeka in poteka po metodi P.E.C.A. To pomeni, da zajema vibratorno-svetlobni sistem sedmih energijskih teles in vseh glavnih in pomožnih centrov. Energijo sprosti tudi po meridianskih poteh v podkožju.

Upošteva principe metode P.E.C.A. To pomeni, da ČISTI sistem energijskih zastojev in blokad, ga CELI in POLNI s čisto in človeku ustrezno vibracijo ali zvočno-svetlobno frekvenco, URAVNOTEŽI osebno energijo v energijsko os in energijsko OKREPI in ZAŠČITI auro posameznika. 

Izvedba vodene meditacije P.E.C.A.

Vodena meditacija P.E.C.A. nas usmeri v lastno notranjost, v točko P.E.C.A. med obrvmi ali v točko miru, energije, koncentracije in zavedanja. V tej točki se človek umiri in osvobodi vsakodnevnih skrbi, napolni z energijo, zbere ali osredotoči um, da odpre in izrazi notranje sposobnosti ter napreduje v zavedanju samega sebe in okolja, v katerem živi in ustvarja.

Vodena meditacija P.E.C.A. nam omogoča, da se ponovno začutimo. Daje nam utrinek doživetja sebe, da začutimo, da smo v notranjosti živi in polni ter popolni. Enkrat tedensko se lahko vsak napolni, umiri in notranje prebudi. Komur pa je to premalo in bi rad varno izkušal moč meditacije vsak dan, pa znanje in aktivacijo v varno osebno samostojno meditacijo lahko pridobi na programu P.E.C.A. za razvoj vrednot.

Vodene meditacije P.E.C.A. potekajo vsak četrtek na sedežu podjetja P.E.C.A. INTERNATIONAL. Skupaj jih vodita Alenka Rupert – Aruna in Matjaž Rupert. Oba sta učenca vrhunskih učiteljev s tega področja že več kot devetnajst let. Znanje in izkušnje so osnova njunega dela z ljudmi.

Varnost vodenih meditacij P.E.C.A.

Vodene meditacije P.E.C.A. so naravna in varna metoda: 

  1. Potekajo v prostoru, ki je energijsko očiščen, ustrezno pretočen, uravnotežen in zaščiten po metodi P.E.C.A. Certifikat se nahaja na steni prostora za vodene meditacije.
  2. Energija posameznika ni usmerjena v zunanji svet nevidnih energij (angeli, nadangeli, vnebovzeti mojstri), ki bi nam pomagale v posvetnih, vsakodnevnih rečeh. Pozornost je usmerjena v notranjost posameznika in v zavedanje njega samega.
  3. Pretoki energije niso ustvarjeni na silo ali s silo, da bi dosegli določene »INSTANT« stopnje zavesti. Vsak posameznik naravno zori v skladu s svojimi zmožnostmi in sprejme toliko energije, kolikor jo je zmožen prejeti, kot npr. drevo ali žito v naravi.
  4. Voditelja vodenih meditacij P.E.C.A. upoštevata naravne zakonitosti energijskega sistema in npr. ne izvajata »odpiranja čaker«, ker so le-te v sistemu posameznika lahko poškodovane (npr. počena ali izmaličena čakra). Sledita korakom metode P.E.C.A., ki najprej zdravi in šele nato krepi čakrni sistem.
  5. Vodena meditacija P.E.C.A. ne ustvarja umetnih sprostitev z vizualizacijo ali avtosugestijo. To umu ustvarja novo iluzijo in s tem dodatno breme. Posamezniku omogoča naravno notranjo sprostitev s pasivno–aktivno usmeritvijo njegove pozornosti v točko MIRU, ENERGIJE, KONCENTRACIJE, ZAVESTI ali točko P.E.C.A. mednarodno imenovano Peace ~ Energy ~ Concentration ~ Awareness. 

Zaradi vsega naštetega so vodene meditacije P.E.C.A. človeku prijazne, naravne in varne. Spoštujejo vsakega posameznika in njegov naravni osebni razvoj.

Učinki vodene meditacije P.E.C.A. na posameznika

Vsak človek ima svoje energijsko polje zaradi različnih vzrokov nepretočno ali pretočno. Zato je tudi učinek vodene meditacije P.E.C.A. pri vsakem človeku drugačen - edinstven. Posebnost vodene meditacije P.E.C.A. pa je vendarle v tem, da vsak posameznik dobi natančno tisto vibracijo zvoka in frekvenco svetlobe, ki je njemu in njegovi življenjski situaciji ustrezna.

Generalno gledano pa nas vodene meditacije P.E.C.A. postopno vodijo v globoko notranjo pomirjenost, omogočajo povečano osebno energijo, izboljšano koncentracijo in bolj celovito zavedanje sebe.

Izkušnje ljudi

»Peca 1 je bila zame zanimiva izkušnja in ogromno informacij, ki jih po svojem notranjem čutu pridno uporabljam.

Zato se prijavljam se na Peca 2 program, ki mi je bil že v izhodišču ta...
Mojca Samotorčan

»Odkar se redno udeležujem vodenih meditacij P.E.C.A. sem veliko bolj sproščen. Notranje sem miren in stres se me redko dotakne. Če pa se me že dotakne potem se me v zelo blagi obliki. Lažje tudi...
Aleksander Čepon

Z najvišjo oceno AAA poslovnega subjekta

P.E.C.A. International d.o.o. z najvišjo oceno poslovnega subjekta , Preberi več

Že drugo leto na Akademsko gospodarskem kongresu ACE-2015

P.E.C.A. International že drugo leto na Akademsko gospodarskem... Preberi več

Program P.E.C.A.

Program P.E.C.A. je zavestno oblikovan na način, da zbuja človeka v... Preberi več

Meditacije P.E.C.A.

Vodene meditacije P.E.C.A. potekajo ob četrtkih na sedežu podjetja.... Preberi več

Predstava Zgodba o Svetlobi

Ponovno bomo uprizorili predstavo Zgodba o Svetlobi Preberi več

Knjižnica

Tu so zbrane dodatne in bolj obširne informacije o delu in dejavnostih podjetja P.E.C.A. INTERNATIONAL.

Raziskave, strokovni članki, izobraževalne televizijske oddaje in druga gradiva so nastajali ob več kot 20-letnem proučevanju človeškega energijskega sistema.

To področje proučuje energijska kvantna medicina. Kot komplementarna medicina predstavlja dopolnilno vejo  k uradni medicini. Proučuje elektromagnetna polja aure in telesa in skrbi za pravilen pretok energije skozi celoten energijski sistem.