Profesionalna Energijska Celovita Asistenca

»Biti Človek pomeni biti božanski v naročju božanske zavesti.«

Program P.E.C.A.®

Program P.E.C.A. za osebni razvoj vrednot Peace ~ Energy ~ Creativity ~ Advancement oziroma miru, energije, ustvarjalnosti in napredka je zavestno oblikovan na način, ki ljubeče sprejme vsakega človeka takega kot je v danem trenutku življenja in ga obrne v notranje raziskovanje svoje prave identitete.

Človek trpi zato, ker je v toku življenja pozabil, kdo v resnici je. Pozablja, da mu življenje omogočajo zemeljske in kozmične magnetne sile, da je sam del tega ogromnega elektromagnetnega polja in da je v resnici veliko in neomejeno energetsko svetlobno telo. Če je človek v sozvočju z naravnim tokom življenja, mu lahko vse teče gladko, spontano in mu brez velikih naporov omogoča vse, kar potrebuje za življenje ter mnogo več.  

Program P.E.C.A. nam vrača Mir, Energijo, Ustvarjalnost in Napredek.

Razdeljen je v sedem stopenj. Vsaka stopnja ima uravnoteženo mero teoretičnega in praktičnega dela in zaradi dviga zavesti si sledijo po vrstnem redu od 1 do 7.

Vsaka posamična stopnja programa P.E.C.A. opredeljuje enega od vitalnih delov našega življenja ali zavedanja bivanja na Zemlji. Vseh sedem stopenj skupaj pa predstavlja celoto zavedanja prave človeške identitete. Zato se lahko programa P.E.C.A. 3 udeležijo le tisti, ki so program P.E.C.A. 1 - prehrana in program P.E.C.A. 2 - prečiščeni čustveni odnosi, udejanili v praksi.

Program P.E.C.A. človeka usposobi, da pravilno in samostojno lahko razvija stik z najglobljim in najbolj pristnim delom samega sebe. Hkrati mu omogoča, da gradi sebe in izboljšuje kakovost lastnega življenja, tako v vitalnem zdravju kot v psihični stabilnosti in notranji moči, kar predstavlja čistost in čvrstost karakterja.

Vse stopnje programa P.E.C.A. potekajo v obliki dvodnevnih seminarjev. Izvajajo se ob sobotah (teoretični del, med 9. in 14. uro) in nedeljah (praktični del, med 9. in 13. uro) na sedežu podjetja, v terminih, ki jih sproti objavljamo na tej spletni strani.

Cena je zaradi prispevka k dvigu zavesti človeštva dostopna vsem. To je iskrena pomoč vsakemu človeku, da najde stik s seboj, pot do zdravja, vitalnosti, bolj urejenih človeških odnosov in uspešnega dela. Cena posameznega programa P.E.C.A. je 70 eur na osebo za soboto in nedeljo skupaj. Razlikuje pa se cena za program P.E.C.A. 7, ki je 100 eur.

 

SPREMEMBA: Z dnem 1.9.2018 se bo spremenila cena programa P.E.C.A.. Za stopnje od 1-6 bo znašala 85€, za stopnjo 7 pa 120€.

Preveri termine

P.E.C.A. 1 

Mir~Energija~Ustvarjalnost~Napredek v FIZIČNEM  IN VITALNEM TELESU 

Prva stopnja programa P.E.C.A. zajema vpogled v zavedanje, kaj naše telo pravzaprav je, iz česa je v resnici sestavljeno in kako nanj vpliva »hrana«, ki jo ljudje vnašamo vanj skozi oči, ušesa, nos, usta in kožo. Vse, kar telo absorbira vase skozi pet čutil, mu na nek način predstavlja hrano, ki močno vpliva nanj. Pet čutil v telo pretežno vnaša le nemir, nizko energijsko raven, kaosne energijske pogoje, ki onemogočajo vitalno uravnoteženo delovanje organov in s tem povzročajo prehitro staranje ter propadanje vitalnih funkcij. Vse to vodi do prezgodnje energijske izčrpanosti telesa, bolezenskih stanj oziroma različnih obolenj.   

Ta stopnja se dotika znanj o elektromagnetnem polju telesa in kako zunanja elektromagnetna polja vplivajo na to telo.

Stopnja 1  programa P.E.C.A. ozavesti, kaj povečuje vitalnost telesa in kaj mu jemlje energijo, kaj izboljšuje pretočnost energije v telesu in s tem povečuje moč samozdravljenja telesa ter dvig vitalne sile v njem. 

Primerna je za vse ljudi, posebej pa še za tiste, ki imajo telesne težave, različne bolečine, bolezni in stiske. Primerna je tudi za tiste, ki iščejo pristen odnos s seboj in stik s svojo notranjostjo. Za vse, ki so v tempu življenja pozabili nase in na svoje telo ter se posvečali le svojim najbližjim in drugim ljudem ali karieri. Primerna je tudi za ljudi, ki delajo z drugimi ljudmi, kot so denimo maserji, terapevti, fizioterapevti, psihoterapevti itd., in ki s svojim elektromagnetnim poljem posegajo v elektromagnetno polje drugih ljudi. 

Stopnja 1 programa P.E.C.A. poseže tudi v poznavanje energijskega vpliva hrane, gibanja, oblačil, kozmetičnih izdelkov na fizično telo in s tem na psiho-fizično počutje. Na osnovi poznavanja, kako energija teče v fizičnem telesu, kaj ga pomirja in kaj mu dvigne energijski potencial, lahko človek sebi omogoči boljše pogoje za napredek v bolj vitalno in uravnoteženo stanje telesa

 

P.E.C.A. 1 - 2. del

Drugi del programa P.E.C.A. 1 zajema globji in detaljnejši vpogled v energijo hrane in pijače. Človek hrano in pijačo uživa mimogrede kot nekaj potrebnega in samoumnevnega za življenje, vendar brez zavedanja kakšno energijo s tem vnaša vase.

Zanimiva je že sama priprava hrane, ki je pogosto odvisna tudi od osebnega razpoloženja kuharja ali kuharice, načina priprave hrane, zamrznjenih ali svežih sestavin,itd.

Prav tako je zanimivo kaj se zgodi z elektromagnetnim poljem hrane, kadar jo pregrevamo ali jemo ohlajeno. Poleg hrane in pijač bomo pregledali tudi energijsko polje oblačil, obutve in osnovnih kozmetičnih sredstev, ki jih uporabljamo vsak dan.

Drugi dan P.E.C.A. 1 – 2 del. je namenjen našemu odnosu do finančno materialnih dobrin. Pogledali bomo kakšno elektromagnetno polje ima materija in denar ter kakšen vpliv ima na nas to polje. Naš odnos do materije in denarja je zelo pomemben, saj je od tega odvisno ali privlačimo revščino ali obilje. Pomembno je tudi na kakšen način pridobivamo ta sredstva ter kakšna čustva pri tem ustvarjamo v drugih ljudeh. Glede na to smo si vsi ljudje ustvarili ali si ustvarjamo sedaj, po naravnem zakonu akcije in reakcije, dobro ali slabo karmo.

Glede na poznavanje vseh teh zakonitosti si lahko omogočimo pogoje za bolj vitalno – zdravo stanje svojega telesa kot tudi za bolj pretočno finančno – materialno stanje.

P.E.C.A. 2

Mir~Energija~Ustvarjalnost~Napredek v ČUSTVIH IN ČUSTVENEM TELESU

Druga stopnja programa P.E.C.A. zajema vpogled v zavedanje, kaj čustva v resnici so. Odpira vpogled v strukturo, ki jo imenujemo čustveno telo in je nekakšna shramba različnih vtisov, zapisov in spominov čustvenega doživljanja sebe in vplivov zunanjega sveta na nas. Dogodke kot informacijsko energijsko polje sprejemamo preko petih čutil in nanje odreagiramo najpogosteje čustveno. Vendar pet čutil v čustveno telo lahko vnese nemir, nizko energijsko raven in s tem najpogosteje destruktiven odnos do zunanjih dogodkov kot tudi do naših najbližjih. 

Čustva so elektromagnetne vibracije, ki jih ustvarjamo na osnovi dogodkov iz zunanjega sveta in imajo močan vpliv tako na naše telesno kot na psihološko stanje. 

Na človeka najbolj močno vplivajo najtesnejši čustveni odnosi, ki jih ustvarja v najožjem krogu primarne in sekundarne družine. Zaradi ranjenosti in nepredelanih odnosov ter nezdrave vezanosti na najbližje človek lahko tudi fizično ali psihološko zboli. Istočasno se vrti v začaranem krogu čustvenih turbulenc. Zato ga druga stopnja programa P.E.C.A. postavlja nazaj v zavesten primarni odnos do sebe in v sebe, da ponovno najde stik z izvorom čistosti v svoji duši.  

Primerna je za vse ljudi, posebej pa še za tiste, ki so doživljali ali v sedanjosti doživljajo čustvene stiske oziroma nezdrave odnose z očetom ali materjo, partnerjem ali s svojimi otroki. Primerna je tudi za tiste, ki ne razumejo, zakaj ne morejo najti sebi primernega partnerja, za tiste, ki so v fazi ločitve ali pa so že ločeni in se jim zgodbe iz prejšnjega zakona ponavljajo. Primerna je tudi za mlade ljudi od 15. leta starosti dalje, ki iščejo svojo identiteto in se pripravljajo na čustveno zorjenje in življenje s partnerjem. 

Stopnja 2 programa P.E.C.A. ozavesti, kaj pomaga človeku, da vzpostavi najprej zdrav,  ljubeč in stabilen čustven odnos do sebe in šele nato do svojih najbližjih. Na osnovi poznavanja, kako deluje energija čustev v čustvenem telesu, kaj ga pomirja in kaj mu prinaša več čistejše energije, lahko človek sebi omogoči boljše pogoje za napredek v bolj zdrave čustvene odnose s seboj in z najbližjimi

 

P.E.C.A. 2 - 2. del

Pravilno vzpostavljena moško/ženska energija je osnova za zdravo partnersko celico in polno čustveno življenje. Govora bo o karmičnem partnerju, o čisti dušni povezavi dveh, ki se iščeta mnogo življenj. S prepoznavanjem drug drugega izpolnita zgodbo čiste energijske Ljubezni, ki je bila nekoč prekinjena, zaradi različnih vzrokov in vzorcev, družbenih statusov, verskih vzorcev, posredovanja staršev, itd.

Pogoj za udeležbo sta opravljeni stopnji P.E.C.A. 1 in P.E.C.A. 2.

P.E.C.A. 3

Mir~Energija~Ustvarjalnost~Napredek v MISLIH IN MENTALNEM TELESU

Tretja stopnja programa P.E.C.A. zajema vpogled v zavedanje, kaj tvori nižje mentalno energijsko telo in kakšne misli opredeljujejo povprečnega človeka. Posameznik deluje na osnovi šestih najpogostejših miselnih vzorcev in s tem energijskih vibracij, ki so v resnici veliko breme zanj in izčrpajo ogromen potencial njegove zdrave energije. Ti vzorci nastajajo na osnovi dojemanja zunanjega sveta s petimi čutili. Teh šest miselnih vzorcev bolj ali manj nenehno ustvarja nemir v človeku in izgubo energije iz njegovega elektromagnetnega polja. Prav zaradi tega nima moči biti samozavesten in ustvarjalen, zato destruktivno išče vzroke za svoje neuspehe zunaj sebe.   

Misel je elektromagnetna vibracija, ki jo človek tvori na osnovi sprejemanja informacij skozi pet čutil. Mnogo teh informacij shranjuje v tako imenovano miselno telo.

Posameznik je oddajnik svojih misli in prejemnik misli drugih. Dokler človeška zavest nima pod nadzorom svojih lastnih misli in miselnega telesa, je človek v tem svetu bolj ali manj izgubljen. Nanj vplivajo tudi misli in miselni procesi ter vzorci drugih ljudi, kar ga lahko še bolj rani in oddalji od tega, kar on v resnici je. Zaradi pomanjkanja zdrave samozavesti se na te zunanje informacije lahko odzove destruktivno in tako zaostri odnos ali pa ga celo prekine. 

Primerna je za vse ljudi, ki so predhodno opravili in udejanili v praksi stopnjo 1 in 2 programa P.E.C.A. Šele na osnovi mirnejših in čistejših vibracij v elektromagnetnem polju fizičnega in čustvenega telesa lahko človek dosega mir in čistejši energijski potencial v miselnem telesu. Z usmeritvijo navznoter človek transformira šest osnovnih nezdravih miselnih vzorcev in postopno dosega mir v mislih, ki je veličasten. To mu vrača zdravo samozavest in samopodobo. To mu omogoča bolj trdno in stabilno psiho-fizično zdravje, povečuje ustvarjalnost in uspešnost v delu ter krepi zdrave medsebojne odnose. Tudi v odnosu z agresivnimi ali neprijaznimi ljudmi se počuti varen in zaščiten, kar v njem ne spodbudi destruktivnega odziva na neprijazne dražljaje iz okolja.     

Stopnja 3 programa P.E.C.A. ozavesti, kako človek doseže mir v mislih, prijaznost do samega sebe in drugih ter kako pridobi izjemen žar tihe, mirne in zdrave samozavesti. Na osnovi poznavanja, kako deluje energija v miselnem telesu, kaj ga pomirja in kaj mu omogoča čistejši in višji energijski potencial, lahko človek sebi omogoči boljše pogoje za napredek v bolj zdravo samozavest, medsebojne odnose in večjo ustvarjalno moč pri delu. 

P.E.C.A. 4

Mir~Energija~Ustvarjalnost~Napredek v SRCU IN ASTRALNEM TELESU

Četrta stopnja programa P.E.C.A. zajema vpogled v zavedanje, da je naše srce portal za univerzalno ljubezen. Nezavedno pa je astralno telo odlagališče mnogih vibracij, občutkov ljudi, ki se na zunanje dogodke odzivajo s strahom, žalostjo, sovraštvom itd. 

Elektromagnetno polje strahov, žalosti, sovraštva in ostalih šestih bolečin srca ovije človeka v temo lastne nemoči in nezavedanje mogočnega svetlobnega telesa univerzalne ljubezni, zato psihično in fizično zboleva.

Stopnja 4 programa P.E.C.A. ozavesti, kako lahko človek poveča nivo miru in energije v tem telesu, da preide vse predsodke do zunanjega sveta in razvije ljubezen in sočutje do sebe in do drugih ter začne dojemati božanskost v vsem, kar ga obkroža. 

P.E.C.A. 5

Mir~Energija~Ustvarjalnost~Napredek v BESEDAH IN ETERSKEM TELESU

Peta stopnja programa P.E.C.A. zajema vpogled v zavedanje, kaj so besede, ki jih izrekamo in slišimo iz zunanjega sveta in kako lahko vplivajo na nas in na druge. So mogočno orodje, ki človeka po zavestni komunikaciji ločuje od živali

Elektromagnetno polje besed, izrečenih v eter ali vtisnjenih v materijo, nosi vpliv mogočnih razsežnosti. Rodovi so lahko ujeti v besede prekletstev, urokov ali pa so stigmatizirani zaradi njih. Laži, manipulacije, obrekovanja globoko ranijo ljudi.

Stopnja 5 programa P.E.C.A. ozavesti, kako doseči večji mir in energijo ter ustvarjalno moč v besedah, ki izhajajo iz svetlobne notranje vsebine vsakega človeka. Zavest besed in besedil odpira pot v svet, kadar so povezane z iskrenostjo in čistostjo univerzalnih resnic.

P.E.C.A. 6

Mir~Energija~Ustvarjalnost~Napredek v KREACIJI IN BIVANJSKEM TELESU

Šesta stopnja programa P.E.C.A. zajema vpogled v zavedanje o namenu bivanja posameznika v tem bivanjskem svetu in vplivu okoljskih energij na njegovo nalogo. Posameznik ne prisluhne svoji notranjosti, kaj in kje je njegova pot. Zato ga v večini primerov narava okolja ne podpira.

Elektromagnetno polje okolja, ki ga zaznamujejo ritmi časa in prostora, ima mogočen vpliv na posameznika. Naloga, ki jo posameznik mora izvršiti tu na tem svetu, je njegova edina prioriteta in s tem je tudi določeno okolje, ki mu pri tem pomaga.

Stopnja 6 programa P.E.C.A. ozavesti, kaj je naloga posameznika v tem svetu in katero je tisto okolje, ki ga spodbuja s svojimi naravnimi silnicami, ki mu omogočajo, da to nalogo lahko ozavesti in tudi izvrši. 

P.E.C.A. 7

Mir~Energija~Ustvarjalnost~Napredek v ZAVESTI ALI UNIVERZALNEM TELESU

Sedma stopnja programa P.E.C.A. zajema vpogled v zavedanje, da je človek del neskončnega univerzalnega ustroja ali energijskega polja, ki ima svojo vibracijo in energijsko čistost. Človek se ne zaveda teh silnic ter zavestno živi mimo energije, ki mu nudi vse, kar mu v tem življenju po naravnih zakonitostih pripada.

Elektromagnetno polje univerzalne zavesti je hrana človeku za njegovo dušo, auro in telo. Omogoča mu izpolnitev osebnega elektromagnetnega polja z vibracijami neslutenih globin inteligence in ustvarjalnih moči. Nudi mu absolutno varnost in ljubezen tudi po tem, ko celotna energija zapusti fizično telo.

Stopnja 7 programa P.E.C.A. ozavesti, da je človek del neskončnega miru, energije, ustvarjalnega načrta in s tem tudi napredka v evoluciji človeštva. Pomaga mu živeti in razumeti, da s to silo magnetizirano energetsko telo privlači čisto vse, kar je zanj pomembno in potrebno v življenju, brez da bi se za to boril in izčrpal svoje notranje moči. 

Bistvo celotnega programa P.E.C.A.

Celotni program P.E.C.A. v prvi vrsti zdravi celovit energijski sistem človeka, da bi lahko vase iz univerzalnega polja sprejel več miru in pretočne zdrave energije. Pri tem človek ozavešča, v kakšne silnice je ujet, dokler ne začne spoštovati naravnih danosti matere Zemlje in univerzalnega polja, ki ga obdaja.

Ko v svoj sistem sprejema vedno več te elektromagnetne moči, se njegov mir poglablja in ni več tako hitro porušen zaradi zunanjih dogodkov. Več energije v sistemu mu tudi omogoča, da se na stvari ne odziva več z uničujočo silo, pač pa postane bolj ustvarjalen v mislih, besedah in dejanjih.

Končno vodilo človeka je, da napreduje v svoji zavesti in ta napredek lahko spoznava iz stopnje v stopnjo v vsakdanjem življenju, ki ga živi.

Izkušnje ljudi

»Tako nad programom P.E.C.A. 1 kot nad P.E.C.A. 2 sem bil navdušen. Iskreno, še bolj sem navdušen nad sabo in lastno spremembo, ki jo je program P.E.C.A. v meni povzročil. In čeprav mi je dodobra...
Miro Jovanovič

»Z veseljem se udeležujem vodenih meditacij P.E.C.A., ker vem, da je to ena od poti kjer se lahko napolnim s pozitivno energijo. Tudi moje misli postanejo bolj pozitivne. Vrsto let so me begala...
Damjana Kovač

Z najvišjo oceno AAA poslovnega subjekta

P.E.C.A. International d.o.o. z najvišjo oceno poslovnega subjekta , Preberi več

Že drugo leto na Akademsko gospodarskem kongresu ACE-2015

P.E.C.A. International že drugo leto na Akademsko gospodarskem... Preberi več

Program P.E.C.A.

Program P.E.C.A. je zavestno oblikovan na način, da zbuja človeka v... Preberi več

Meditacije P.E.C.A.

Vodene meditacije P.E.C.A. potekajo ob četrtkih na sedežu podjetja.... Preberi več

Predstava Zgodba o Svetlobi

Ponovno bomo uprizorili predstavo Zgodba o Svetlobi Preberi več

Knjižnica

Tu so zbrane dodatne in bolj obširne informacije o delu in dejavnostih podjetja P.E.C.A. INTERNATIONAL.

Raziskave, strokovni članki, izobraževalne televizijske oddaje in druga gradiva so nastajali ob več kot 20-letnem proučevanju človeškega energijskega sistema.

To področje proučuje energijska kvantna medicina. Kot komplementarna medicina predstavlja dopolnilno vejo  k uradni medicini. Proučuje elektromagnetna polja aure in telesa in skrbi za pravilen pretok energije skozi celoten energijski sistem.