Profesionalna Energijska Celovita Asistenca

»Simbol, ki sveti in se sliši v temi.«

Elektromagnetno polje simbola P.E.C.A.®

Atom je najmanjši delec in osnovna enota vsake žive in nežive snovi na planetu. Je naravno nedeljiv in ga kemijsko ni moč razstaviti. Sestavljajo ga atomsko jedro, v katerem se nahajajo protoni in nevtroni, ter elektroni, ki se gibljejo okrog jedra in tvorijo elektronsko lupino.

Vezavna energija protonov in nevtronov v atomskem jedru izvira iz izjemno močnih sil, ki na zelo majhnih razdaljah delujejo med jedrskimi delci. Z dovajanjem energije od zunaj kot so trki, zvoki, sevanje, svetloba elektroni v lupini spremenijo svoje mesto in odsevajo energijo v obliki SVETLOBE.

Ponazoritev simbola P.E.C.A. po strokovni opredelitvi Alenke Rupert – Arune:

»V energijskem smislu beseda Atom izraža dve besedi. Zlog AT predstavlja besedo atmosfera, v kateri vibrira energijsko najčistejša vibracija zvoka in svetlobe, ki ju sanskrtski jezik opredeljuje kot OM. Zlog AT in zlog OM torej predstavljata univerzalno vibracijo začetnega izvornega zvoka in svetlobe, ki vibrirata v atmosferi vseh univerzalnih nivojev, v najmanjšem delcu, imenovanem ATmosferski OM oziroma ATOM.

Simbol P.E.C.A. ali Potencial Energije Celovitega Atoma deluje po enakem principu. Sestava atoma je tu simbolno zapisana v likih simbola P.E.C.A. Jedro v simbolu P.E.C.A. predstavljata izvorna zvok in svetloba, zapisana v sanskrtskem izrazu besede OM.

Protone in nevtrone v jedru atoma ponazarjata dva trikotnika, ki nosita močna kodna sporočila oziroma naravne danosti, ki jih živimo:

  • DNK ali Darovana naravna koda: plodnost, čutilnost, razpoloženje, toplina, globina, gibljivost, spojenost s časom in prostorom. Ustreza silam Zemlje.
  • RNK ali Razvojna naravna koda: ustvarjalnost, mir, moč, ljubezen, modrost, notranja sreča in nesmrtnost.  Ustreza silam Univerzuma.

Krog okoli jedra simbola ponazarja energijsko lupino, okoli katere krožijo elektroni v desnosučni nedeljivi vibraciji, ki skozi zvezdo odsevajo zvok in svetlobo iz začetnega izvira. To generira in daje energijo skozi grafični zapis simbola.

Ta energija nosi potencial osnovne moči in miru, na kateri narava gradi pet elementov, izraženih v petih lističih simbola: eter, zrak, ogenj, voda, zemlja. Vibratorno sliko petih elementov materialne stvarnosti pa objema vesoljna zavest univerzalne neskočne stvarnosti kot končni zunanji krog v simbolu.

Simbol P.E.C.A. je tako nosilec energijske afirmacije človeku. Nosi najčistejši Potencial Energije Celovitega Atoma. Ustvarja svoje živo, zdravo elektromagnetno polje, ki skozi zvezdo - združena vibratorna trikotnika - sprosti presežek energije v svetlobno vibracijo.«

Elektromagnetno polje simbola P.E.C.A.

Namen in poslanstvo simbola P.E.C.A.®

Prvotni in osnovni namen simbola P.E.C.A. je, da s svojim elektromagnetnim poljem popravlja osnovno elektromagnetno polje človeka, živali, rastlin in prostora. Mi vsi smo dobesedno del ogromnega elektromagnetnega polja, ki nas obdaja. Vendar zaradi porušenega in zato nepravilno delujočega lastnega energijskega sistema nismo več sposobni vsrkati teh vibracij iz univerzalnega polja. 

Zato je sama pojavnost simbola namenjena temu, da prečisti energijske strukture vsega, kar jih blokira in ovira. Tako ponovno sprosti dotok čiste energije v naš sistem. To človek občuti kot odvzem nekega bremena in težine.  

V nadaljnjem delovanju simbol P.E.C.A. ponovno vzpostavi pravilno pretočnost in vibracijo posamičnega centra do te mere, da ta lahko dovaja večje količine energije v sistem. Človek to zazna kot povečano vitalnost in novo notranjo moč. 

V nadaljevanju osredišči centre in energijska telesa v auri nazaj v svoj lasten center moči oziroma v tisto primarno središče delovanja, ki človeku omogoča popolno ravnovesje. Oseba se spet počuti bolj uravnotežena v mislih, besedah in dejanjih. 

V zadnji fazi popravlja raztrganine v našem energijskem sistemu tako, da energijski center ali telo zopet postane celovita enota. Istočasno zaščiti sistem pred vplivi zunanjih frekvenc in vibracij, ki mu niso prijazne. To človeku vrne občutek varnosti bivanja v tem svetu. 

Njegovo osnovno poslanstvo je torej, da Prečisti energijski sistem določenih blokad, Energizira poškodovana mesta, Centrira energijo v os ali v ravnotežje energij in Aurično zaščiti pred vplivi motečih zunanjih energij.

Energijska aktivacija simbola P.E.C.A.®

Simbol P.E.C.A. s svojim celovitim energijskim potencialom postane aktiven prenosnik energije šele ob energijski aktivaciji. Energijska aktivacija je poseben postopek vnosa kodnega sporočila, na osnovi katerega elektromagnetno polje simbola zažari v svoji funkciji. To kodno sporočilo je aktivator v obliki zvoka, ki predstavlja zunanji trk elektronskim delcem, da spremenijo smer gibanja po elektronski lupini in ustvarjajo presežek svetlobe skozi jedrno obliko zvezde oziroma informacij protonov in nevtronov.

Matjaž Rupert je kot avtor simbola nosilec tega kodnega sporočila, ki omogoča aktivacijo elektromagnetnega polja simbola P.E.C.A. Na ta način aktivira njegov stoodstoten potencial. Brez tega je simbol kot žarnica brez električnega toka. Z drugimi besedami: samo narisan, preslikan, izvezen, natisnjen ali prekopiran simbol je neaktivna informacija brez odseva svetlobne energije. Šele z aktivacijo dobi svoj stoodstoten energijski potencial.

Delovanje simbola P.E.C.A.®

Simbol P.E.C.A. na osnovi predhodno opisanih dejstev deluje brez sugestije ali avtosugestije, kar dokazujejo pozitivne spremembe tudi na živalih, rastlinah ali npr. sadežih ter majhnih otrocih. V svojem delovanju nikoli nikomur ne škoduje, ker odseva življenjsko vitalno energijo univerzalnega biopolja in ker je v likih, ki ga sestavljajo, torej v obeh vibratornih trikotnikih, vpisana naravna zakonitost ravnovesja.

Elektromagnetno polje simbola P.E.C.A. sprosti prekomeren naboj, ki je akumuliran v človeku, kar mu posledično povzroča težave. To posamezniku olajša stanje ali pa ta naboj povsem odpravi. S svojo informacijo vodi osebno energijo človeka, živali, rastline in prostora v ravnotežje. Jo tudi skoncentrira na tistih področjih, kjer jo živo bitje najbolj potrebuje. Dosega pet nivojev energijskega polja: fizično oziroma vitalno telo, čustveno, mentalno, astralno in intelektualno ali vzročno energijsko telo.

Energijski magnetizem v simbolu P.E.C.A. ima na človeka le pozitivne učinke. Vibracija ZVOKA in SVETLOBE, ki izvira iz jedra  ATOMA ali ATME - duše, človeka, živali in rastline:

P – pomirja
E – energizira 
C – centrira v ravnovesje
A – aurično zaščiti

To ustvarja celovito integriteto biopolja oziroma naravno zdravo energijsko stanje živega bitja. 

Z najvišjo oceno AAA poslovnega subjekta

P.E.C.A. International d.o.o. z najvišjo oceno poslovnega subjekta , Preberi več

Že drugo leto na Akademsko gospodarskem kongresu ACE-2015

P.E.C.A. International že drugo leto na Akademsko gospodarskem... Preberi več

Program P.E.C.A.

Program P.E.C.A. je zavestno oblikovan na način, da zbuja človeka v... Preberi več

Meditacije P.E.C.A.

Vodene meditacije P.E.C.A. potekajo ob četrtkih na sedežu podjetja.... Preberi več

Predstava Zgodba o Svetlobi

Ponovno bomo uprizorili predstavo Zgodba o Svetlobi Preberi več

Knjižnica

Tu so zbrane dodatne in bolj obširne informacije o delu in dejavnostih podjetja P.E.C.A. INTERNATIONAL.

Raziskave, strokovni članki, izobraževalne televizijske oddaje in druga gradiva so nastajali ob več kot 20-letnem proučevanju človeškega energijskega sistema.

To področje proučuje energijska kvantna medicina. Kot komplementarna medicina predstavlja dopolnilno vejo  k uradni medicini. Proučuje elektromagnetna polja aure in telesa in skrbi za pravilen pretok energije skozi celoten energijski sistem.