Profesionalna Energijska Celovita Asistenca

»Bolezen pomeni priložnost človeku za njegovo transformacijo.«

Energijska obravnava psihičnega telesa ali aure po metodi P.E.C.A.

Celostni Pregled Energije Celovite Aure po metodi P.E.C.A.

Celostni Pregled Energije Celovite Aure vsebuje okoli 400 informacij o tem, kakšne zapise nosi duša v svojih elektromagnetnih poljih, ki vbrirajo nad fizičnim telesom in se raztezajo približno meter daleč stran od njega. Opazujemo sedem energijskih teles.

Ta telesa so kot neka shramba vseh akcij in reakcij, ki jih človek vzpostavlja v mislih, besedah in dejanjih skozi celo svoje življenje, kot tudi tistih, ki jih je že od prej zapisane prinesel s seboj in se kažejo predvsem na višjih plasteh auričnega polja.

Ta pregled pomaga človeku razumeti, zakaj ima določene psihične težave, na primer motnje v koncentraciji, občutek izgorelosti, anksioznosti ali stanje depresij in tako naprej. Omogoča najti vzrok ali specifičen zapis informacije, ki moti naraven pretok energij skozi psihična telesa in določa tudi možnost, kaj mu lahko pomaga ta pretok ponovno vzpostaviti.

Posebno motnjo lahko ustvarjajo takoimenovani karmični zapisi, ko se v elektromagnetnem polju psihičnih teles aktivirajo zapisi, ki so za nas že globoko nezavedni. Gre za strokovno imenovane samskare preteklih življenj, ki nosijo vsebine, ki so za nas lahko vzpodbujajoče in prinašajo prijazna obdobja, lahko pa so tudi zelo težke, obremenjujoče in nas pahnejo v popolno nemoč in težavnejša obdobja.

Pod težo teh nevidnih bremen lahko ponavljamo vzorce preteklih življenj in si dodamo novo breme, lahko pa z ozaveščanjem teh informacij nevtraliziramo te stare zapise in preidemo obdobje na pravilen, moralno-etičen način, v katerem ne škodujemo ne sebi ne drugim.

Včasih so vzrok lahko tudi zunanje energije oziroma misli, besede in dejanja drugih ljudi. Te zaradi labilnosti ali nestabilnosti človeka lahko vdrejo v njegovo energijsko polje in motijo pretok njegovih lastnih energij.

Vzrok za razna težka psihološka stanja so lahko tudi pretesne vezanosti z najbližjimi v času življenja ali tudi po smrti. Pregled pomaga ozavestiti ta stanja in tudi vzrok, zakaj so te vezi takšne, kakršne so. Povzročijo namreč lahko ne le psihično težino in obremenitev, pač pa lahko tudi patološko motnjo v telesu.

Istočasno pregled lahko pomaga človeku razumeti, kakšna je naloga njegove duše, kakšne vzorce mora razrešiti in čemu v svoji notranjosti bolj slediti in prisluhniti, da bi živel in dihal v skladu z univerzalnim elektromagnetnim poljem, ki ga vedno podpira pri udejanjanju njegove naloge v tem življenju. 

Delni Pregled Energije Celovite Aure po metodi  P.E.C.A.

Delni Pregled Energije Celovite Aure je usmerjen v specifično motnjo, ki bremeni človeka in bi ta želel najti vzrok za svoje trenutne težave ter jih s pomočjo nadaljnjih korakov tudi odpraviti.

Ta pregled je podoben celostnemu pregledu aure, le da izkristalizira energijsko sliko glede na določeno psihološko diagnozo, kot so na primer anskioznost, nevroza ali pa zgolj trenutno psihološko stanje kot so nemir, izguba suverenosti, samozavesti ali druge težave psihičnega tipa, ki mu onemogočajo radostno in sproščeno bivanje na tem planetu. 

Energijski pregled aure opredeli motnjo v določenem psihičnem telesu elektromagnetnega polja, ki je povezana s tem stanjem. Najde vzrok v informacijskem zapisu sedanjega ali preteklega življenja in tudi natančno opredeli, kaj osebi lahko pomaga sprostiti ta naboj in ga uravnotežiti v lastni notranji biti. 

Včasih so vzrok lahko tudi zunanje energije, ki so zaradi labilnosti ali nestabilnosti človeka vdrle v njegovo energijsko polje in motijo pretok njegovih lastnih energij. 

Delni pregled torej nudi odgovor na specifično motnjo in določa morebitne nadaljnje korake za odpravo te motnje.

Posredno Energijsko Celjenje Aure po metodi P.E.C.A.

Posredno Energijsko Celjenje Aure psihičnih teles je profesionalen pristop komplementarne medicine po metodi P.E.C.A., pri katerem terapevt ne posega v energijsko polje drugega človeka s svojim biopoljem. Spoštuje ga z vsemi zakonitostmi.  

Prvi način Posrednega Energijskega Celjenja Aure je, da za osebo, ki je ozavestila vzrok svojih težav, terapevt človeku pripravi energijsko informacijo P.E.C.A., in natančen postopek za izvedbo, ki je prilagojen na njegovo elektromagnetno polje. To omogoča prenos te informacije skozi pet elementov matere Zemlje do različnih ravni energijskih teles osebe. Ta postopek lahko oseba sama opravi doma ali pa ga na primer pomaga pripraviti in izvesti za svojega otroka ali ostarelo osebo.  

Drugi način je meditativno delo P.E.C.A. skupaj s strokovnjakom komplementarne medicine. Tudi tu strokovnjak P.E.C.A. s svojim energijskim poljem ne posega v energijsko polje človeka. Strokovnjak je usposobljen do te mere, da vidi odnosno zazna elektromagnetno polje človeka in energijsko popravi strukturo energijskega sistema za dovod energije vanj. Strokovnjak dela z univerzalnim energijskim poljem, ki mu služi glede na njegovo lastno zavest.  

Posredno Energijsko Celjenje Aure psihičnih teles v obeh primerih zajema štiri glavne korake:

  1. Prečiščenje energijskih blokad, ki ovirajo naraven tok delovanja psiholoških uravnoteženih procesov.
  2. Energizacijo prizadetih energijskih mest z dodatno količino sveže, čiste energije in usmeritev aure v energijsko samopolnjenje.
  3. Centriranje difuzne ali razpršene energije nazaj v poškodovane dele aure, ki omogočajo človeku psihološko ravnovesje. 
  4. Aurično zapiranje in zaščitenje aure pred vdorom motečih zunanjih energij, kar človeku daje občutek varnosti in suverenosti.  

Pregled Energije Celjene Aure - kontrola po metodi P.E.C.A.

Po posamičnem koraku, ki ga opravi terapevt komplementarne medicine, se opravi kontrola stanja, ki pokaže, kakšno je energijsko polje po celjenju. Natančno opredeli, ali je bil postopek uspešen, do katere mere in kaj se je pri tem dogodilo. Na osnovi tega strokovnjak lahko ustvari nov pristop za dodatno izboljšanje ali pa posamezniku samo priporoči pripomočke oziroma izdelke, ki mu v energijskem smislu lahko dodatno pomagajo okrepiti lastno psihološko moč in ravnovesje. 

Izkušnje ljudi

»Sem učitelj športa. Doživljal sem zelo stresno poslovno – družinsko obdobje. Nič posebnega bi rekel človek na zunaj, vendar sem navznoter doživljal pravo dramo, saj sem bil popolnoma energijsko...
Matej Pagon

Ramona Hojnik

Maribor, Slovenija


Ramona Hojnik, Maribor

Z najvišjo oceno AAA poslovnega subjekta

P.E.C.A. International d.o.o. z najvišjo oceno poslovnega subjekta , Preberi več

Že drugo leto na Akademsko gospodarskem kongresu ACE-2015

P.E.C.A. International že drugo leto na Akademsko gospodarskem... Preberi več

Program P.E.C.A.

Program P.E.C.A. je zavestno oblikovan na način, da zbuja človeka v... Preberi več

Meditacije P.E.C.A.

Vodene meditacije P.E.C.A. potekajo ob četrtkih na sedežu podjetja.... Preberi več

Predstava Zgodba o Svetlobi

Ponovno bomo uprizorili predstavo Zgodba o Svetlobi Preberi več

Knjižnica

Tu so zbrane dodatne in bolj obširne informacije o delu in dejavnostih podjetja P.E.C.A. INTERNATIONAL.

Raziskave, strokovni članki, izobraževalne televizijske oddaje in druga gradiva so nastajali ob več kot 20-letnem proučevanju človeškega energijskega sistema.

To področje proučuje energijska kvantna medicina. Kot komplementarna medicina predstavlja dopolnilno vejo  k uradni medicini. Proučuje elektromagnetna polja aure in telesa in skrbi za pravilen pretok energije skozi celoten energijski sistem.