Profesionalna Energijska Celovita Asistenca

»Bolezen pomeni priložnost človeku za njegovo transformacijo.«

Energijska obravnava prostora po metodi P.E.C.A.

Vsak prostor, v katerem živimo, ima svoje energijske zakonitosti. Neposredno je podrejen osnovnim silam narave, ki v njem delujejo vsak trenutek. Glede na to, kako je ta prostor umeščen med naravne silnice, lahko opisujemo en tip kvalitete prostora, ki ima svoj ogromen vpliv tudi na človeka, živali in rastline, ki bivajo v tem ustroju.

Poleg vpetosti med naravne sile pa prostor od samega začetka stvarstva beleži informacije skozi vsa zgodovinska obdobja. Te informacije, nevidno in neslišno vpisane v različne energijske plasti prostora, so lahko zelo rušilne na živeča bitja v tem prostoru, lahko pa tudi vzpodbujajoče.

Glede na vse to imamo dva osnovna pristopa k energijskemu zdravljenju prostora po metodi P.E.C.A.

Energijska čistost prostora

PREGLED Prostorske Energije Celovite Aure po metodi P.E.C.A.

Tako kot človek ima tudi prostor svojo auro ali elektromagnetno polje, ki se v različnih vibratornih sferah razteza nad grobo fizično materijo. Na teh plasteh ima prostor svoje vtise, zapise in spomine energijskih informacij, ki segajo v daljna zgodovinska obdobja in beležijo vse, karkoli se je tu zgodilo.

Pregled Energije Celovite Aure Prostora, ki prouči čistost prostora, je prvenstveno namenjen vsem, ki so v določenem prostoru zboleli, psihično otopeli ali padli v posebna stanja notranje nemoči, iz katerih ne vidijo izhoda. Enako je namenjen ljudem, ki imajo občutek, da ne napredujejo, da težko dograjujejo sebe skozi nova učenja, na primer otroci, učenci, študentje. Ta pregled je namenjen tako osebnim bivalnim enotam kot tudi javnim ustanovam, bolnicam, zdraviliščem, hotelom, poslovnim prostorom, vrtcem, šolam itd.

Pregled v grobi osnovi najprej opredeli, kakšno je osnovno polje prostora glede na pretočnost energij, kakšna je količina energije glede na njeno čistost, kakšno je ravnotežje zemeljskih in kozmičnih energij v tem prostoru ter celovitost polja, ki pripada neki parceli ali objektu.

Nadalje pa se pregled dotakne natančnih opredelitev energij v vitalnem, emocionalnem, mentalnem, astralnem in vseh kavzalnih nivojih, ki jih je prostor zapisal. Z drugimi besedami povedano so tu razvidne akcije denimo starodavnih žrtvenih obredov, magijskih ritualov, prekletstev, grobišč, pokopališč, kužnih območij itd., ki so skozi zgodovinska obdobja pustili svoj vpliv na prostor. 

V starejšem prostoru, kjer so živele na primer še predhodne generacije in so ga nasledile zdajšnje nove generacije ljudi, ostanejo tudi zapisi vseh teh prej živečih ljudi in tem zapisom se pridružijo še misli, čustva, besede, dejanja na novo živečih ljudi. Tudi zapisi fizičnih in psihičnih bolezni ostanejo v tem prostoru. Ne glede na to, da na tem področju zrušimo objekt in zgradimo novega, ti vtisi, zapisi in spomini prejšnjih generacij in vseh zgodovinskih vplivov ostajajo v njem.  

Ne da bi človek razmišljal o tem, te stvari na nezavednem nivoju delujejo nanj. Zato nekateri občutijo močno spremembo, ko se preselijo iz prostora, kjer so imeli prej urejeno in mirno življenje, v nov prostor pa v njem izgubijo vse, kar so do takrat zgradili. Ali obratno. 

Glede na vse povedano, ljudje na tem nivoju potrebujemo nekoga, ki ima strokovno znanje, da prostor natančno energijsko pregleda in opredeli način čiščenja prostora, da bi ta dobil svojo energijsko čistost.

Negativna kozmična sevanja in negativna zemeljska sevanja so samo en del tega pregleda. Glede na druge informacije o prostoru je to lahko le en majhen dejavnik, ki vpliva na nas, pa vendar zelo pomemben in nezanemarljiv. 

Energijski pregled prostora po metodi P.E.C.A. nudi odgovore iz daljnjih zgodovinskih obdobij, predhodnih generacij in trenutno živečih v njem ter opredeli vpliv pregledanega prostora na vsakega posameznika, ki živi v njem.

Energijsko celjenje prostora

Prostorsko Energijsko Celjenje Aure predstavlja drugi korak po pregledu prostora. Tako kot pri človeku, živali ali rastlini je potrebno, da se prostor najprej energijsko prečisti. Prečiščenje prostora po metodi P.E.C.A. izvede strokovnjak glede na podatke pregleda prostora. Imeti mora tudi sposobnost videti elektromagnetno polje prostora in zaznavnost vseh teh informacij v prostoru, da bi ga lahko z naravno metodo, ki jo prostor lahko sprejme, prečistil v čisto vibracijsko elektromagnetno polje. 

Ker ima prostor svoje naravne zakonitosti, vanj ne smemo grobo poseči. Zato je zelo pomembno, da te zakonitosti in vse, kar je v njem, strokovnjak tudi spoštuje in sprejme ljubeče. Šele na osnovi tega tudi prostor lahko sprejme tega strokovnjaka, ki bo omogočil energijsko čiščenje prostora in pomagal vzpostaviti naravno zdravo ravnovesje v njem. 

Prostorsko celjenje celega prostora poteka po štirih zaporednih korakih, ki prostoru omogočijo zdravo, visoko pretočno, uravnoteženo in zaprto elektromagnetno polje. Ti koraki po metodi P.E.C.A. so: 

  1. Prečiščenje starih informacij in usedlin zgodovinskih in sodobnejših vtisov, zapisov in spominov, ki jih prostor hrani. 
  2. Energiziranje prostora z ustvarjanjem pretoka čiste energije, ki ponovno steče in polni prostor.
  3. Centriranje prostora v ravnotežje osnovnih zemeljskih in kozmičnih silnic, ki so vpete vanj in nudijo prostoru ravnovesje.  
  4. Aurično zapiranje elektromagnetnega polja prostora kot zaščita prostora pred vplivi zunanjih motečih energij iz okolja. 

Na ta način se vzpostavi energijska čistost prostora. Tako čiščenje se v prostoru lahko opravi le enkrat. Ni ga potrebno več ponovno čistiti. V očiščenem prostoru je vertikalni svetlobni kanal ali os kot močna frekventno visoka čista vibratorna energija, ki sproti kot nek samočistilni filter prečisti napetosti in negativnosti ljudi ter jih transformira v svetlobo. 

Po vseh opravljenih štirih principih celjenja prostora po metodi P.E.C.A. prostor pridobi elektromagnetno polje, ki človeka globoko pomirja, mu daje svežo novo energijouravnoteženo vpliva nanj in ga vrača v lastno ravnotežje ter deluje kot azil, v katerem ga prostor ščiti pred vplivi zunanjih energij.

Kontrolni pregled prostora po metodi P.E.C.A.

Prostorska Energija Celjene Aure

Po celjenju aure prostora se po 45 dneh ponovno opredeli stanje elektromagnetnega polja prostora. Opravi se natančno kontrolno stanje, ki pokaže novo stanje energije in jo opiše na vseh plasteh zelo natančno. Pokaže, ali so vse blokade prečiščene oziroma očiščene, ali se prostor samodejno polni z univerzalnim visoko vibratornim potencialom, ali so energije v njem uravnotežene in ali ima zaprto svoje aurično polje, ki ga ščiti pred zunanjimi vplivi.

Na osnovi pregleda se poda končno mnenje strokovnjaka. V zelo redkih primerih, pa vendarle se tudi to lahko zgodi, je potrebno prostor čistiti še enkrat. Po ponovno izvedenem čiščenju pa se pregleda, ali ustreza vsem normativom čistega prostora po metodi  P.E.C.A.

Prostor, ki je očiščen, pridobi certifikat, ki potrjuje, da je očiščen po metodi P.E.C.A. Ta je mednarodno priznana na univerzi za komplementarno medicino na Šrilanki (Faculty of Medical Studies – Medicina Alternativa Institute affiliated to The Open International University for Complimentary Medicines, Alma Ata 1962).

Izkušnje ljudi

»Nisem vedel, da sem bolan. Če izvzamem takratni slab izgled me ni bolelo nič. Brez vsakršnega vprašanja, je energijski pregled po metodi P.E.C.A. pokazal, da imam energijsko nepretočno ščitnico...
Alojz Buzeti

»Vedela sem, da je bilo nekaj zelo narobe z menoj. Imela sem več različnih teorij in verjetno so do neke mere tudi osebni razlogi vplivali na moje zdravstveno stanje. Vse korake za katere sem...
Nataša Škof

Z najvišjo oceno AAA poslovnega subjekta

P.E.C.A. International d.o.o. z najvišjo oceno poslovnega subjekta , Preberi več

Že drugo leto na Akademsko gospodarskem kongresu ACE-2015

P.E.C.A. International že drugo leto na Akademsko gospodarskem... Preberi več

Program P.E.C.A.

Program P.E.C.A. je zavestno oblikovan na način, da zbuja človeka v... Preberi več

Meditacije P.E.C.A.

Vodene meditacije P.E.C.A. potekajo ob četrtkih na sedežu podjetja.... Preberi več

Predstava Zgodba o Svetlobi

Ponovno bomo uprizorili predstavo Zgodba o Svetlobi Preberi več

Knjižnica

Tu so zbrane dodatne in bolj obširne informacije o delu in dejavnostih podjetja P.E.C.A. INTERNATIONAL.

Raziskave, strokovni članki, izobraževalne televizijske oddaje in druga gradiva so nastajali ob več kot 20-letnem proučevanju človeškega energijskega sistema.

To področje proučuje energijska kvantna medicina. Kot komplementarna medicina predstavlja dopolnilno vejo  k uradni medicini. Proučuje elektromagnetna polja aure in telesa in skrbi za pravilen pretok energije skozi celoten energijski sistem.